12 فروردین 1402
قیمت خرما شاهانی عمده صادراتی در بازار shahani dates wholesale price bulk

خرما شاهانی

خرما شاهانی   کشور ایران یکی از خاستگاههای انواع خرما در جهان است، گفته می شود بیش از 300 گونه خرما در شهرهای جنوبی ، مرکزی […]
24 بهمن 1400
قیمت انواع خرما امروز خرما کرنلو ناتس کالا سایر پیارم زاهدی خاصویی مضافتی dates wholesale price

بازار خرما

خرما :   کشور ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان است. ایران حدود 240 هزار هکتار سطح زیر کشت نخل خرما دارد که همین […]
20 آبان 1400
قیمت خرید خرما عمده در بازار

انواع خرما

خرماهای ایرانی:   می دانید چند نوع خرما در جهان و بویژه در ایران کشت می شود؟ بر اساس مطالعات گفته می شود حدود ۳۰۰۰ گونه […]