23 دی 1401

خرما خضراوی چیست؟

خرما خضراوی   خرما خضراوی یکی از گونه های خرماهای ایرانی است که از نظر رطوبت از نوع خرماهای نیمه خشک طبقه بندی می گردد.این خرما […]