1 اردیبهشت 1401
صادرات خشکبار ایران بازار عمده ناتس کالا کرنلو nuts export iran wholesale

صادرات خشکبار

ایران سرزمین خشکبار کشور ایران با گستره پهناور جغرافیایی و داشتن اقلیم خاص خود در نیمکره شمالی از قدیم خاستگاه بسیاری از محصولات خشکبار بوده است. […]