تامین کنندگان :

 

ناتس بازار قرار است بستری آن لاین باشد برای جمع آوری اطلاعات آماری تولید کنندگان محصولات خشکبار کشور ،ظرفیت محصولات تولید شده داخلی و ایجاد امکان فرصتهای صادراتی به گونه ای که دو طرف تولید کننده و صادر کننده از وجود یکدیگر مطلع و در نهایت منتفع گردند. هدف ناتس بازار کمک به تولید کننده ،شفافیت بازار ،جلوگیری از دست رفتن فرصت های صادراتی کشور و ایجاد بانک اطلاعاتی از ظرفیت های تولیدی در این بخش می باشد.
جهت اطلاع از جزییات این فرم و نحوه کار آن با ما تماس بگیرید:
info@nutsbazaar.ir
WhatsApp: 989023771052
12369787140+

ثبت نام فرم ذیل به ما امکان می دهد بتوانیم خریدار داخلی و خارجی را به شما معرفی نماییم: