محصولات:

ناتس بازار تامین کننده عمده محصولات صادراتی زیر می باشد:

 

انواع خرما

 

محصولات جانبی خرما

انواع میوه خشک

خشکبار

انواع سبزی خشک

حبوبات

چای

برنج